Angkutan Darat dan Angkutan melalui Saluran Pipa

Golongan pokok ini mencakup angkutan penumpang dan barang melalui jalan raya dan jalan rel, serta angkutan barang melalui saluran pipa.